Om Oss

anna-och-hans-kopia.jpg

Fjaugen Fastighetsaktiebolag bildades sommaren 2005 av paret Anna Karimo och Hans-Göran Eklund. Ändamålet är att bygga och förvalta fastigheter.

Företagets namn har "lånats" från en liten klippö nordost om Gotland där stenformationerna påminner om Påskön. Vi har varit där många gånger med segelbåt. Var Fjaugen ligger ser ni i länken här: http://www.svenskgeografi.se/laen/gotland/62822-fjaugen.html

2006 träffade Gotlands kommun avtal om markanvisning för Visby Fänriken 1 med Fjaugen Fastighetsaktiebolag. Lidl Sverige KB hade begärt markanvisning för Fänriken 2 men drog sig ur innan avtal hade tecknats.

Efter ett anbudsförfarande 2008 såldes Fänriken 2 till AB Hans-Göran Eklund som i sin tur sålde tomten vidare till dotterbolaget Fjaugen Fastighetsaktiebolag. Man lät,
under 2010, uppföra ett kontorshus åt GEAB, Gotlands Energi Aktiebolag. Den 1 mars 2011 fick GEAB nyckel till huset och med början 18 april, flyttade personalen in från Slite och Terra Nova till det nya gemensamma kontoret.

Detaljplanen för Fänriken 1 tillåter kontor eller handel med livsmedel. I slutet av april 2011 lämnade Fjaugen in en ansökan om bygglov för ett handelshus och en biltvätt på Fänriken 1. Strax före midsommar 2012 avslogs ansökan av byggnadsnämnden på Region Gotland.

I november 2013 gör Fjaugen Fastighetsaktiebolag ett nytt försök och lämnar in en förnyad bygglovsansökan för en biltvätt av modell GDS, gör-det-själv. Våren 2014 drar vi tillbaka ansökan, då vi insåg att det politiska läget ett valår knappast skulle komma att ge ett beslut mot gällande detaljpan.

Under sommaren-hösten 2014 ansöker Fjaugen om planbesked för fastigheten Visby Fänriken 1. Om möjligt, vill man att detaljplanen, som omfattar handel med livsmedel o kontor, kompletteras med bostäder. Den 16 december 2014 avslår Byggnadsnämnden vår ansökan.

Hösten 2015 lät vi Skanska frakta sitt f d visningshus från elementfabriken i Träkumla till Fänriken 1 och placera det längst ner mot koloniområdet. Invändiga och utvändiga arbeten har skett under vår och sommar 2016, bl a har vi låtit sätta in fyra takkupor och dela upp huset i två brandskiljande kontor. En invändig trappa har ersatts av en utvändig mot den västra kortsidan. Huset har bytt färg och slutbesiktning skedde den 17 oktober 2016. Den 1 november la vi ut en annons på Blocket om uthyrning av övervåningen. Nedervåningen kommer vi själva att disponerasom kontor. Det är inte tillåtet att använda lokalerna som bostad.