Fastigheter

Fänriken 2 Visby

 /psx_20141014_155325_wm.jpg

Under 2010 lät Fjaugen uppföra ett kontorshus åt GEAB, Gotlands Energi Aktiebolag. Den 1 mars 2011 fick GEAB nyckel till huset

Fänriken 1 Visby

Senhösten 2015 flyttade Skanska, på uppdrag av oss, sitt f d visningshus från elementfabriken i Träkumla o placerade det längst ner mot kolonilotterna. In- och utvändiga arbeten har skett under vår och sommar 2016 och slutbesiktning skedde den 17 oktober 2016. Under november och december har Anna Karimo och Hans-Göran Eklund flyttat in sn kontorsverksamhet på nedervåningen. Kontoret på övervåningen är ledigt för förhyrning. Enligt detaljplanen är det inte tillåtet att nyttja lokalen som bostad.