Fjaugen Fastighetsaktiebolag

Fjaugen Fastighetsaktiebolag är ett fastighetsföretag med säte i Visby. 

Fjaugen har, på Fänriken 2, med adress Västra Törnekvior 4, under 2010-2011 låtit uppföra ett kontorshus åt GEAB, Gotlands Energi Aktiebolag.

/psx_20141219_150726.jpg

 

 

 

 

På Fänriken 1, väster om GEAB, planerar Fjaugen att bygga en eller flera huskroppar. Detaljplanen tillåter handel och kontor men vi har begärt planändring till bostäder då vi vill bygga vårdboende alternativt hyresbostäder.

2015 lät vi, med adress Västra Törnekvior 6 A o 6 B, Skanska flytta sitt f d visningshus från Träkumla. De byggde sedan om det till två små kontor varav vi hyr ut det på översta planet.