Fjaugen Fastighetsaktiebolag

Fjaugen Fastighetsaktiebolag är ett fastighetsföretag med säte i Visby. 

Fjaugen har, på Fänriken 2, med adress Västra Törnekvior 4, under 2010-2011 låtit uppföra ett nytt kontorshus åt GEAB, Gotlands Energi Aktiebolag.

/psx_20141219_150726.jpg

 

 

 

 

 

På Fänriken 1, väster om GEAB, planerar Fjaugen att bygga en eller flera huskroppar med verksamhet inom områdena handel och/eller kontor. Till att börja med har vi, med adress Västra Törnekvior 6 A o 6 B, låtit Skanska flytta sitt f d visningshus från Träkumla. Detta skedde under senare delen av 2015.