Fjaugen Fastighetsaktiebolag

Fjaugen Fastighetsaktiebolag är ett fastighetsföretag med säte i Visby. 

Fjaugen har, på Fänriken 2, med adress Västra Törnekvior 4, under 2010-2011 låtit uppföra ett nytt kontorshus åt GEAB, Gotlands Energi Aktiebolag.

/psx_20141219_150726.jpg

 

 

 

 

 

På Fänriken 1, väster om GEAB, planerar Fjaugen att bygga en eller flera huskroppar med verksamhet inom områdena handel och/eller kontor.

Till att börja med har vi låtit Skanska flytta sitt f d visningshus från elementfabriken i Träkumla o placerat det längst ner mot kolonilotterna. Där blir två små kontor med separata ingångar varav övervåningen med fyra takkupor kommer att hyras ut till extern hyresgäst. Inflyttning beräknas ske under oktober månad 2016.